Warning: Division by zero in /home/prakanbi/domains/doctorsiam.com/public_html/spaw2/plugins/spawfm/config/qjdsiavm.php on line 1180
เซนนิเมด สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์

 บทความสุขภาพ > เซนนิเมด สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์

  เซนนิเมด สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ 

โพสเมื่อ : 21 ธันวาคม 2553 | อ่านแล้ว 3568 ครั้ง โดยทีมงาน : doctorsiam.com

เซนนิเมด สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์


คิดค้นหลอดเก็บตัวอย่างเลือดชนิดสุญญากาศ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ในการเจาะเลือด ช่วยให้วิเคราะห์โรคได้แม่นยำยิ่งขึ้น

การ เจาะเลือด เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆของมนุษย์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่อุปกรณ์ในการเจาะเลือดจะต้องมีความสะอาดและปลอดภัยสูง สุด เพื่อให้ได้ผลของการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ เหตุผลนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เทคโนโลยีในการผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการ แพทย์มีราคาค่อนข้างสูง ทั้งยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น

บริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่มีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เกิดจากฝีมือคนไทย ด้วยบุคคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์และประสบการณ์ในการทำ งานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่ได้ร่วมกันริเริ่มก่อตั้งบริษัท และช่วยกันคิดค้นวิธีการและเทคโนโลยีในการผลิต หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ”

นิพนธ์ เอี่ยมโกสุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีนวัตกรรมในการผลิต "หลอดเก็บตัวอย่างเลือดชนิดสุญญากาศ" (Vacuum blood collection tube) ที่เรียกว่า Forced Air Evacuation System (FAE System) ซึ่งเป็นนวัตกรรมหลอดเลือดสุญญากาศฝีมือคนไทยเจ้าแรก ทำให้เกิดเป็นโครงการ “ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลอดเก็บตัวอย่างเลือดชนิดสุญญากาศ” ด้วยการสนับสนุนของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

นิพนธ์ กล่าวว่า หลอดเก็บเลือดทั่วไปกับหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จะทำหน้าที่เหมือนกับกระบอกฉีดยา โดยจะมีความแตกต่างกันคือ หลอดเก็บเลือดทั่ว ไปจะมีการใช้เข็มไซรินจ์ (Syringe) เจาะเลือดและนำเลือดที่เจาะได้กลับมาถ่ายลงในหลอดที่มีสารเคมีผสมอยู่เพื่อ ให้เลือดคงสภาพอีกครั้ง ทำให้เป็นการปฏิบัติงานที่ไม่สะดวกเนื่องจากต้องถ่ายเลือดเทไปมา อีกทั้งปริมาณเลือดที่เจาะได้ก็มักจะเกินกับความต้องการใช้งานจริงและเกิน กว่าปริมาณสารเคมีภายในหลอด ทำให้เลือดกับสารเคมีมีปริมาณไม่สมดุลกัน ซึ่งอาจส่งผลไปถึงการวินิจฉัยโรคต่อไปได้  ดังนั้นการพยายามหาเทคโนโลยีที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยจึงมีความจำเป็น

แต่หากนำหลอดเก็บเลือดสุญญากาศมาใช้จะสามารถเจาะเลือดด้วยวิธีง่ายๆ คือ เมื่อใช้เข็มไซรินจ์และหลอดเก็บเลือดสุญญากาศเจาะเข้าไปในตัวผู้ป่วย อุปกรณ์ ชนิดนี้จะสามารถดูดปริมาณเลือดได้พอดีกับปริมาณสารเคมีภายในหลอด ทำให้สามารถนำเลือดไปตรวจวินิจฉัยอย่างได้ผลเต็มที่ เนื่องจากเลือดไม่ต้องสัมผัสกับอากาศภายนอกและบุคลากรทางการแพทย์เลย

กรรมการผู้จัดการบริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หากจะสรุปข้อดีของหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ คือ จะเป็นหลอดเลือดที่ช่วยลดความเจ็บปวดและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเจาะ เลือดของผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล เนื่องจากจะช่วยลดขั้นตอนการเจาะเลือด อีกทั้งเข็มสามารถเจาะผ่านฝาได้ง่าย ดูดเลือดได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติ งานเฉพาะราย เช่น หากต้องการเลือดในปริมาณมากก็เพียงเปลี่ยนหลอดใหม่ โดยผู้ป่วยไม่ต้องโดนเจาะด้วยเข็มหลายครั้ง นอกจากนี้ ภายนอกหลอดเก็บเลือดดังกล่าวยังมีฉลากเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ดูง่าย ไม่ทำให้เกิดความสับสน

สำหรับหลอดเก็บเลือดสุญญากาศที่พัฒนาขึ้นนี้ ยังเป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ NCCLS Guideline (National Committee of Clinical Laboratory Service), ISO 6710 และ ISO 9001:2000 นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ คือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประเมิณทดสอบคุณภาพ

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ นั้น หลังจากที่บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ยังได้รับความสนใจนำไปใช้งานจริงในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดและโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งลูกค้าต่างประเทศที่ให้ความสนใจ และมองว่าตลาดสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังเปิดกว้าง เนื่องจากมีปริมาณความต้องการใช้งานมาก ประกอบกับราคาสินค้าที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ

ด้านความช่วยเหลือของภาครัฐอย่างโครงการ iTAP นั้นยังได้มีการสนับสนุนเงินในโครงการ 50% เพื่อช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งการวิจัย การทดสอบ และการตรวจสอบคุณภาพ ทำให้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน จนสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2549 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มาด้วยความภาคภูมิใจในฝีมือและเทคโนโลยีที่คิดค้นจากคนไทย

และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแทบทั้งหมดสามารถหาได้ในประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะขยายโรงงานผลิต เพื่อให้มีกำลังการผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าต่อไปในอนาคต

บริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด
52/69 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2736-1976-8
โทรสาร 0 2736-1979


ที่มา : www.creativeenterprise.in.thจำนวนผู้อ่านทั้งสิ้น 3568 ครั้ง


บทความอื่นๆ

 - ลมหนาวที่รอคอยแต่มีโรคมาด้วย (?)
 - Stem cell สเต็มเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิดกับการรักษา
 - หูเป็นอะไร?
 - สุขภาพกับการนอนดึก
 - สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตกับสุขภาพสายตา

 

Alert: เนื่องจากผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบข้อความทุกข้อความได้ทั้งหมดขณะท่านโพสต์ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้โพสต์เองโดยทางเราได้ทำการจัดเก็บ IP Address ของท่านไว้เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ตามพรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

   
ความคิดเห็น:           

  
   
 
Username
Password
   
 
 
 
สมัครสมาชิก
ซื้อประกันออนไลน์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม ที่น่าเฃื่อถือ
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
ศึกษาต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

พบเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่เร็วๆ นี้